Telefoonservice|Receptieservice|Secretariaat / back office|Administratie|Contact

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Flexiso B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@flexiso.nl.

Flexiso B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Deze pagina bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn en niet onder de controle of goedkeuring vallen van Flexiso B.V. Deze sites worden enkel ter informatie vermeld. Flexiso B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud, meningen of adviezen op de betreffende sites of op andere links die vermeld worden op deze sites.

Flexiso B.V. - Telefoon: 026 312 02 38 - E-mail: info@flexiso.nl - Copyright - Disclaimer - Privacy statement - Verwerkersovereenkomst Website door InterXL